Từ điển Dict9
EV

touristy Tiếng Anh là gì?

ENtouristy
Tính từ
(thường xấu)
đầy khách du lịch
thiết kế để hấp dẫn khách du lịch
the coast is terribly touristy now
bãi biển nay hấp dẫn khách du lịch kinh khủng