Từ điển Dict9
EV

tournedos Tiếng Anh là gì?

ENtournedos
Danh từ (số nhiều không đổi)
khoanh thịt, lát thịt