Từ điển Dict9
EV

tousled Tiếng Anh là gì?

ENtousled
Tính từ
rối bù; bù xù
tousled hair
đầu tóc rối bù