Từ điển Dict9
EV

tow-bath Tiếng Anh là gì?

ENtow-bath
Danh từ
con đường dọc theo bờ sông hoặc con kênh (trước đây được dùng cho ngựa kéo thuyền )