Từ điển Dict9
EV

town centre Tiếng Anh là gì?

ENtown centre
Danh từ
khu thương mại chính của thành phố