Từ điển Dict9
EV

toxocariasis Tiếng Anh là gì?

ENtoxocariasis
Danh từ
bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo (do tiếp xúc (thường) xuyên với chó mèo)