Từ điển Dict9
EV

toxophily Tiếng Anh là gì?

ENtoxophily
Danh từ
sự bắn cung
sự ham thích bắn cung, sự ham mê bắn cung