Từ điển Dict9
EV

tracheated Tiếng Anh là gì?

ENtracheated