Từ điển Dict9
EV

tracheola Tiếng Anh là gì?

ENtracheola
Danh từ
khí quản nhỏ; ống khí nhỏ (côn trùng)