Từ điển Dict9
EV

tracheolar Tiếng Anh là gì?

ENtracheolar
Tính từ
(thuộc) khí quản nhỏ; (thuộc) ống khí nhỏ (côn trùng)