Từ điển Dict9
EV

tracker dog Tiếng Anh là gì?

ENtracker dog
Danh từ
chó săn lùng tội phạm