Từ điển Dict9
EV

trade secret Tiếng Anh là gì?

ENtrade secret
Danh từ
bí quyết chế tạo
(nghĩa bóng, khẩu ngữ)
bí mật nhà nghề