Từ điển Dict9
EV

trade-off Tiếng Anh là gì?

ENtrade-off
Danh từ
trade-off between something and something
sự kết hợp
sự kết hợp giữa hiệu quả sử dụng và tính chất tao nhã của kiểu dáng