Từ điển Dict9
EV

trade-route Tiếng Anh là gì?

ENtrade-route
Danh từ
đường biển tàu biển đi