Từ điển Dict9
EV

traditionalize Tiếng Anh là gì?

ENtraditionalize
Ngoại động từ
biến thành truyền thống