Từ điển Dict9
EV

traffic jam Tiếng Anh là gì?

ENtraffic jam
Danh từ
nạn tắc giao thông, nạn kẹt xe