Từ điển Dict9
EV

traffic warden Tiếng Anh là gì?

ENtraffic warden
Danh từ
nhân viên kiểm soát việc đỗ xe