Từ điển Dict9
EV

trail-mounted Tiếng Anh là gì?

ENtrail-mounted
Tính từ
được lắp trên xe nước, được đặt trên xe nước