Từ điển Dict9
EV

trailblazer Tiếng Anh là gì?

ENtrailblazer
Danh từ
người mở đường, người tiên phong
người làm cái gì mới, người làm cái gì đầu tiên