Từ điển Dict9
EV

traineeship Tiếng Anh là gì?

ENtraineeship
Danh từ
địa vị người được huấn luyện (để làm một công việc; để lên võ đài)
địa vị thực tập sinh