Từ điển Dict9
EV

tramlines Tiếng Anh là gì?

ENtramlines
Danh từ
số nhiều
đường xe điện
(thể thao)
đường biên (sân quần vợt, để thêm diện tích sân khi chơi bốn người)