Từ điển Dict9
EV

tramper Tiếng Anh là gì?

ENtramper
Danh từ
người đi lang thang; người phiêu lãng
người lữ khách đi bộ