Từ điển Dict9
EV

trampolining Tiếng Anh là gì?

ENtrampolining
Danh từ
sự biểu diễn nhào lộn trên tấm vải có khung lò xo