Từ điển Dict9
EV

tranch Tiếng Anh là gì?

ENtranch
Danh từ
khoanh