Từ điển Dict9
EV

trannie Tiếng Anh là gì?

ENtrannie
Cách viết khác : tranny