Từ điển Dict9
EV

trans Tiếng Anh là gì?

ENtrans
(viết tắt của translated [by])
[do ai] dịch