Từ điển Dict9
EV

transamination Tiếng Anh là gì?

ENtransamination
Danh từ
sự chuyển hoá amin