Từ điển Dict9
EV

Danh ngôn Tiếng Anh về Học Tập: 30+ châm ngôn, câu nói hay

Danh ngôn Tiếng Anh về Học Tập: 30+ châm ngôn, câu nói hay

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập câu nói hay, châm ngôn, danh ngôn Tiếng Anh về Học Tập của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Danh ngôn Tiếng Anh về Việc Học Tập

 1. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. ~ B.B. King

  Điều tuyệt vời của việc học là không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn.

 2. I am always ready to learn although I do not always like being taught. ~ Winston Churchill

  Tôi luôn sẵn sàng học hỏi mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy.

 3. Learning never exhausts the mind. ~ Leonardo da Vinci

  Học không bao giờ vắt kiệt trí óc.

 4. If you are willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. ~ Khuyết danh

  Nếu bạn sẵn sàng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi thì không ai có thể ngăn cản bạn được.

 5. The learning process continues until the day you die. ~ Kirk Douglas

  Quá trình học tập tiếp tục cho đến ngày bạn chết.

 6. Learning is like rowing upstream: not to advance is to drop back. ~ Khuyết Danh

  Học giống như chèo ngược dòng nước: không tiến là lùi.

 7. The minute that you're not learning I believe you're dead. ~ Jack Nicholson

  Giây phút mà bạn không học, tôi tin rằng bạn đã chết.

 8. The brighter you are, the more you have to learn. ~ Don Herold

  Bạn càng sáng, bạn càng phải học nhiều.

 9. Who questions much, shall learn much, and retain much. ~ Francis Bacon

  Ai thắc mắc nhiều, sẽ học được nhiều và giữ lại nhiều.

 10. Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. ~ Henry Ford

  Bất cứ ai ngừng học tập đều già đi, dù ở tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai tiếp tục học thì vẫn còn trẻ.

 11. It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. ~ Epictetus

  Một người đàn ông không thể học những gì anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết.

 12. To teach is to learn twice. ~ Joseph Joubert

  Dạy là phải học hai lần.

Danh ngôn Tiếng Anh về Học Tập và Thành Công

 1. Today a reader, tomorrow a leader. ~ Margaret Fuller

  Hôm nay một người đọc, ngày mai một nhà lãnh đạo.

 2. A man who asks is a fool for five minutes. A man who never asks is a fool for life. ~ Khuyết danh

  Một người đàn ông hỏi là một kẻ ngốc trong năm phút. Một người không bao giờ hỏi là một kẻ ngốc suốt đời.

 3. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. ~ Khuyết Danh

  Học tập là một kho báu sẽ theo chủ nhân đến mọi nơi.

 4. An investment in knowledge pays the best interest. ~ Benjamin Franklin

  Đầu tư vào kiến ​​thức trả lãi cao nhất.

 5. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. ~ Dr. Seuss

  Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đi được nhiều nơi hơn.

Danh ngôn Tiếng Anh về Cố Gắng Học Tập

 1. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Mahatma Gandhi

  Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn được sống mãi mãi.

 2. It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop. ~ Khuyết danh

  Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại.

 3. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. ~ Anthony J. D'Angelo

  Phát triển niềm đam mê học hỏi. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển.

Danh ngôn Tiếng Anh về Học Tập của Khổng Tử

 1. Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. ~ Khổng Tử

  Học mà không suy nghĩ thì mất công; suy nghĩ mà không học hỏi là nguy hiểm.

Hy vọng, qua bài viết "Danh ngôn Tiếng Anh về Học Tập" bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết liên quan
Danh ngôn Tiếng Anh về Tình Yêu: 100+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Tình Yêu: 100+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Gia Đình: 50+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Gia Đình: 50+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Cuộc Sống: 50+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Cuộc Sống: 50+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Tình Bạn: 50+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về Tình Bạn: 50+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về sự Cố Gắng: 30+ châm ngôn, câu nói hay
Danh ngôn Tiếng Anh về sự Cố Gắng: 30+ châm ngôn, câu nói hay