Từ điển Dict9
EV

nói Tiếng Anh là gì?

VInói
verb
to speak; to talk; to say; to tell
Có phải anh muốn nói tôi không?