Từ điển Dict9
EV

số lượng Tiếng Anh là gì?

VIsố lượng
noun
quantity, amount